Mats Västerberg

Jag heter Mats Västerberg och är verksam som datakonsult i mitt enmansföretag Mats Västerberg Consulting AB. På den här websiten berättar jag lite om min kompetens, min tidigare yrkesverksamhet och typen av uppdrag som jag åtar mig.
Huvudinriktningen på min verksamhet har de senaste tjugofyra åren varit utveckling av realtidssystem för industriautomation. Innan dess arbetade jag med systemutveckling inom flygindustrin, huvudsakligen med militärflygplanet JAS Gripen. Många av mina uppdrag har utförts i internationella team med personal från huvudsakligen de västeuropeiska länderna. Jag har också varit projektledare och produktansvarig för ett styrsystem för materialhantering.

Mats Västerberg